จังหวัดร้อยเอ็ด….สรุป สถานการณ์เกิดอุบัติเหตุ เข้ม!!! 3 วัน เกิดอุบัติเหตุ 38 ครั้ง บาดเจ็บ 37 เสียชีวิต 5 ราย!!


จังหวัดร้อยเอ็ด….สรุป สถานการณ์เกิดอุบัติเหตุ เข้ม!!! 3 วัน เกิดอุบัติเหตุ 38 ครั้ง บาดเจ็บ 37 เสียชีวิต 5 ราย!!

วันจันทร์ที่(30 ธันวาคม 2562) เวลา 09.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุม “ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 ที่ ห้องประชุมพระเวสสันดร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายแพทย์ ปิติ ทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้แทนแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ผู้แทนแขวงทางหลวงชนบทร้อยเอ็ด ผู้แทนประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมสรุปรายงานสถานการณ์
ทั้งนี้ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ในภาพรวมการเกิดอุบัติเหตุระหว่างวันที่ 27 – 29 ธันวาคม 2562 เกิดอุบัติเหตุ 38 ครั้ง บาดเจ็บ 37 เสียชีวิต 5 ราย ส่วนมากยังคงเป็นเมาสุราขับรถจักรยานยนต์ มากที่สุด

โดยในวันที่ 29 ธันวาคม 2562 ได้เกิดอุบัติเหตุ 16 ครั้ง บาดเจ็บ 15 คน เสียชีวิต 2 คน ชาวอำเภอศรีสมเด็จ 1 คน สาเหตุขับรถจักรยานยนต์เร็วเกินกำหนด ไม่สวมหมวกนิภัย และมีกลิ่นสุรา ทางโค้ง ขับรถเร็ว ควบคุมรถไม่ได้ และชาวอำเภอสุวรรณภูมิ 1 คน รถยนต์เก๋ง สาเหตุ ข้ามช่องจราจรไปชนกับรถ 10 ล้อ ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย มีกลิ่นสุรา
ประธานที่ประชุมเน้นย้ำให้ เจ้าหน้าที่ตำรวจ จัดชุดเคลื่อนที่เร็วตรวจเข้มงวด บังคับใช้กฎหมายโดยเคร่งครัด จุดตรวจจุดสกัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ให้ทุกฝ่ายช่วยกันป้องกันและลดอุบัติเหตุให้สถิติอุบัติเหตุลดลง หรือไม่ให้เกิดอุบัติเหตุเลย โดยให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด จริงจัง และต่อเนื่อง เน้นการควบคุมการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยให้ความสำคัญกับกลุ่มเยาวชนที่มีอายุไม่ถึง 20 ปี และให้ดำเนินการตามมาตรการ “ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์” กรณีเกิดอุบัติเหตุและมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บรุนแรงทุกราย การเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ ทั้งสถานพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ อาสาสมัคร กู้ชีพ กู้ภัย ยานพาหนะ และดำรงระบบการสื่อสารให้พร้อมปฏิบัติงาน พร้อมทั้งให้อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) เข้าร่วมสนับสนุนการดำเนินงาน ในด่านชุมชนในตำบลหน้าหมู่บ้าน เพื่อตรวจตรา คัดกรอง และตักเตือนผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงดื่มแล้วขับ ถ้าเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินให้โทรหมายเลข 1669 เพื่อขอความช่วยเหลือได้ตลอด 24 ชั่วโมง

////////////
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
*ศรีไพร ทูลธรรม รายงานจากจังหวัด ทีมสื่อมวลชนร้อยเอ็ด

,