Reporter&Thai Army Uncategorized

กองพลทหารม้าที่ 1 มอบผ้าห่มและถุงยังชีพ ในพื้นที่ ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ

กองพลทหารม้าที่ 1 มอบผ้าห่มและถุงยังชีพ ในพื้นที่ ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 พลตรี ถนัดพล โกศัยเสวี ผู้บัญชาการ กองพลทหารม้าที่ 1 ได้จัดกำลังพล พร้อมด้วยทหารจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ ตำบลเข็กน้อย เข้ามอบผ้าห่มและถุงยังชีพให้กับราษฎรที่ประสบสภาพอากาศหนาวเย็นในพื้นที่ ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
เนื่องจากสภาพอากาศบริเวณพื้นที่ดังกล่าวในช่วงฤดูหนาวของเขตตำบลเข็กน้อยสภาพอากาศจะหนาวมาก อุณหภูมิต่ำกว่า 15 องศาเซลเซียส ประชาชนส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาที่อาศัยอยู่บนพื้นที่สูง และประสบปัญหาภัยหนาวเป็นประจำทุกปี