Reporter&Thai Army Uncategorized ข่าว เชียงราย

เราดูแลทหารไทย ทุกพื้นที่ ทุกตารางนิ้ว” ชุดแพทย์เคลื่อนที่โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก ให้บริการทางการแพทย์ตรวจรักษาดูแลสุขภาพ ให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจป้องกันชายแดน ในพื้นที่ที่ห่างไกล ณ บ้านผาฮี้ ต.โป่งงาม อ.แม่สาย จ.เชียงราย

“เราดูแลทหารไทย ทุกพื้นที่ ทุกตารางนิ้ว” ชุดแพทย์เคลื่อนที่โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก ให้บริการทางการแพทย์ตรวจรักษาดูแลสุขภาพ ให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจป้องกันชายแดน ในพื้นที่ที่ห่างไกล ณ บ้านผาฮี้ ต.โป่งงาม อ.แม่สาย จ.เชียงราย

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 พันเอก สมัย ขำพันธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก มอบหมายให้จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ ให้บริการทางการแพทย์ เช่น การตรวจรักษาดูแลสุขภาพ การแจกจ่ายยา และการคัดกรองสุขภาวะทางจิต ให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติงานป้องกันชายแดนรักษาอธิปไตยของชาติ กองร้อยทหารม้าที่ 2 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 ฐานปฏิบัติการดอยช้างมูบ กองบังคับการกองร้อยทหารม้าที่ 2 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 ในพื้นที่ที่ห่างไกล ที่เข้าถึงการรักษาพยาบาลได้ยาก เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศ ณ บ้านผาฮี้ ตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย