Uncategorized

อำเภอสุคิริน จ.นราธิวาส จับกับ มอ.หาดใหญ่ จัดประกวดทุเรียนพื้นบ้าน เพื่อยกระดับให้เป็นเป็นทุเรียนสายพันธุ์ดี รองรับตลาดทั้งในและต่างประเทศ

อำเภอสุคิริน จ.นราธิวาส จับกับ มอ.หาดใหญ่ จัดประกวดทุเรียนพื้นบ้าน เพื่อยกระดับให้เป็นเป็นทุเรียนสายพันธุ์ดี รองรับตลาดทั้งในและต่างประเทศ


ณ ตลาดกลางผลไม้ อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส อำเภอสุคิรินร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดประกวดทุเรียนพื้นบ้านตามโครงการ “วิจัย สำรวจ คัดเลือก และศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมทุเรียนพื้นบ้านใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรชาวสวนทุเรียนและประชาชนทั่วไปเล็งเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และขยายพันธ์ทุเรียนพื้นบ้านรวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส
นายชัยเดช ปาละวงศ์ นายอำเภอสุคิริน กล่าวว่า แม้ขณะนี้จะเป็นช่วงปลายฤดูกาลของทุเรียน แต่ในพื้นที่สุคิรินยังมีผลผลิตออกสู่ท้องตลาดต่อเนื่อง โดยทุเรียนพื้นบ้านในพื้นที่มีความโดดเด่นในเรื่องรสชาติที่หวานอร่อย และสีของทุเรียนที่มีสีเหลืองทอง ประกอบกับพื้นที่สุคิรินมีดินดีและอากาศดี และเจ้าหน้าเกษตรอำเภอสุคิรินลงพื้นที่ไปร่วมพัฒนาสายพันธุ์ให้กับเกษตรกร ทำให้ผลผลิตมีคุณภาพดีจนได้รับความสนใจจากคณะอาจารย์ผู้ทำวิจัยจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และผู้ประกอบการรายใหญ่ที่ส่งออกทุเรียนไปต่างประเทศเข้ามาศึกษาสายพันธ์ุและเตรียมผลักดันให้เป็นทุเรียนพันธุ์พื้นบ้านที่ได้รับความสนใจจากตลาด ทั้งนี้หากมีโอกาสอยากเชิญชวนให้ผู้ที่ชื่นชอบทุเรียนมาลองชิมทุเรียนพื้นบ้านของอำเอสุคิริน แล้วจะสัมผัสได้ถึงความแตกต่างของรสชาติเนื้อทุเรียนที่แตกต่างจากพื้นที่อื่น
ด้านผศ.ดร.นิเวศ อรุณเบิกฟ้า ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า วัตถุประสงค์หลักของโครงการคือค้นหาช้างเผือกทุเรียนพื้นบ้านสายพันธุ์ดี เน้นสีเหลือง เนื้อดี เม็ดลีบ รูปทรงได้ขนาดลูกละประมาณ 1 กิโลกรัมเพื่อขึ้นชั้นเป็นคู่แข่งทุเรียนพื้นบ้านพันธุ์มูซังคิงที่มีแหล่งกำเนิดอยู่ที่รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซียซึ่งอยู่ติดกับชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย ขณะนี้ราคาจำหน่ายในท้องตลาดกิโลกรัมละ800 บาท และเมื่อส่งออกไปประเทศจีนราคาจะสูงถึงกิโลกรัมละ2,500 บาท ดังนั้นในระยะเวลา3ปีของการทำวิจัยโครงการ “วิจัย สำรวจ คัดเลือก และศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมทุเรียนพื้นบ้านใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้” จึงมุ่งหวังว่าเราจะมีทุเรียนพื้นบ้านที่สามารถสร้างชื่อให้กับจังหวัดชายแดนภาคใต้และประเทศไทยได้
ส่วนผลการประกวดทุเรียนพื้นบ้านของอำเภอสุคิริน รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ทุเรียนพันธุ์ขมิ้น ของนายอาแซ สาเม๊าะ รองชนะเลิศอันดับ1 ทุเรียนพันธุ์พวน ของนายมะยะโก๊ะ ดือเลาะ รองชนะเลิศอันดับ2 ทุเรียนพันธุ์ซากอ ของนายมูหำมัด ดาโอ๊ะ อาแด และรองชนะเลิศอันดับ4 ทุเรียนพันธุ์ขี้หนู ของนางสาวสุชาดา มะนอ ภาพ /ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส 0936193807