Uncategorized

อำเภอเมืองร้อยเอ็ด วันที่ 6 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00น. ตามแผนปฎิบัติการ”ยุทธการสาเกตนคร”กวาดล้างยาเสพติด

อำเภอเมืองร้อยเอ็ด วันที่ 6 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00น. ตามแผนปฎิบัติการ”ยุทธการสาเกตนคร”กวาดล้างยาเสพติด จังหวัดร้อยเอ็ด

เพื่อป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดของจังหวัดร้อยเอ็ด นายวันชัย คงเกษม ผวจ.รอ. นายประดิษฐ์ ศรีประสิทธิ์ นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ได้สั่งการให้ชุดปฏิบัติการ “พิทักษ์สาเกตอำเภอเมืองร้อยเอ็ด”และชุดพิทักษ์สาเกตจิตอาสา ทำดีด้วยหัวใจตำบลโนนรัง ดำเนินการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด ในนายก อบต ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จำนวน 52 ราย ผลการดำเนินการตรวจปัสสา

วะไม่พบสารเสพติดแต่อย่างใด. ..
###/รายงาน