Uncategorized ข่าว ราชบุรี ข่าวบันเทิงและกีฬา

จ.ราชบุรี/มหาวิทยาลัยราชภัฏจอมบึงแถลงข่าวราชภัฏสัมพันธ์”ต้นกล้าราชพฤกษ์กมส์ครั้งที่31″เกมส์

จ.ราชบุรี/มหาวิทยาลัยราชภัฏจอมบึงแถลงข่าวราชภัฏสัมพันธ์”ต้นกล้าราชพฤกษ์กมส์ครั้งที่31″เกมส์

เมื่อวันที่11ต.ค2562เวลา9.00น.มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงจังหวัดราชบุรีแถลงข่าวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ สัมพันธ์ ครั้งที่ 31 “ต้นกล้าราชพฤกษ์เกมส์”.
ที่ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสถาบันวิชาการและภูมิปัญญาไทย (ตึกมวยไทย) ศูนย์การเรียนรู้ในเมืองถนนบายพาสตำบลดอนตะโกอำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงพร้อมด้วยคณาจารย์และผู้บริหารนักเรียนนักศึกษาร่วมกันแถลงข่าวกิจกรรมกีฬาเป็นสื่อให้นักเรียนครูผู้บริหารพบปะเป็นเครือข่ายพื่อช่วหลือซึ้งกันและกันนำไปสู่การพัฒนาของโรงเรียนสาธิตในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏด้วยกันเพื่อจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสัมพันธ์ครั้งที่ 31″ต้นกล้าราชพฤกษ์เกมส์” ระหว่างวันที่ 8-10 ธันวาคม 2562 ณ.สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎจอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี การจัดการแข่งขันครั้งนี้เป็นครั้งที่ 31 เพื่อเสริมสร้างการออกกำลังกาย.สร้างความรัก.ความสามัคคี.มีการแสดงศิลปะแม่ไม้มวยไทยแก่นักศึกษาอีกทั้งยังเป็นการคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาที่มีใจรักกีฬาได้รับการคัดเลือกเป็นนักกีฬาทีมชาติและอาชีพต่อไปในอนาคต.

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน