สถานที่ท่องเที่ยว เกษตรกร

จ.นนทบุรีเปิดงานส่งเสริมการขาย THE BEST OF NONTHABURI 2018

จ.นนทบุรีเปิดงานส่งเสริมการขาย THE BEST OF NONTHABURI 2018
วันนี้( 6 ก.ย.61) เวลา 17.00 น. ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี นายภานุ แย็มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดงาน จัดงาน “เดอะเบสท์ ออฟ นนทบุรี” (THE BEST OF NONTHABURI) เป็นงานที่รวบรวมของคุณภาพดีของจังหวัดนนทบุรี ทั้งในด้านเกษตรกรรม อาทิ ทุเรียน ส้มโอ มะม่วงยายกล่ำ งานหัตถกรรม ชุดเครื่องถมเงิน-ถมทอง และอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ส่งออกที่ทำรายได้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์สปา สมุนไพร รวมไปถึงสินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์ 5 ดาว

อาทิ เครื่องเรือน หมอนสมุนไพร การจัดแสดงสินค้าและจำหน่ายสินค้าเพื่ออุปโภคบริโภคที่ขึ้นชื่อของจังหวัดนนทบุรี สินค้ามาตรฐานจากโรงงานอุตสาหรรมจังหวัด ผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ การแสดงศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดนนทบุรี การจัดแสดงแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญของจังหวัด นิทรรศการ องค์ความรู้ด้านต่าง ๆ กิจกรรมการจัดสรรที่ดินและอาคารที่อยู่อาศัย ฯลฯ เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้แก่ภาคการเกษตร อุตสาหกรรม เจ้าของสถานประกอบการ และการเป็นเมืองที่อยู่อาศัยชั้นดีของจังหวัดนนทบุรี เป็นต้น มาจำหน่ายในงาน นอกจากนี้ ภายในงานพบกับกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ การแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทย การแสดงศิลปะหัตถกรรม การสาธิตอาหารท้องถิ่นพื้นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดนนทบุรี บูธสินค้าขึ้นชื่อของจังหวัดนนทบุรี มากกว่า 50 ร้านค้า อีกด้วย พบกับกิจกรรมดีๆนี้ได้ในงาน “เดอะเบสท์ ออฟ นนทบุรี” (THE BEST OF NONTHABURI) ระหว่างวันที่ 6 -10 กันยายน 2561 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์
สมัย นิกูลรัมย์ จ.นนทบุรี