Uncategorized

ขอแสดงความยินกับ นางสาวอินทร์ริตา ยาวิชัย รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ สังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัลแห่งแผ่นดิน งานประสาทเกียรติ ปรัชญานิยม บุคคลตัวอย่าง บุคคลคุณภาพ ผู้มีผลงานดีเด่นปี 2562

ขอแสดงความยินกับ นางสาวอินทร์ริตา ยาวิชัย รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ สังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัลแห่งแผ่นดิน งานประสาทเกียรติ ปรัชญานิยม บุคคลตัวอย่าง บุคคลคุณภาพ ผู้มีผลงานดีเด่นปี 2562 รางวัลแม่พิมพ์ต้นแบบ สาขา ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น จาก ฯพณฯนายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรีในรัชกาลที่ ๙ ประธานในพิธี ณ ศูนย์ประชุม สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โครงการเทิดพระเกียรติองค์ราชันเทิดทูนเกียรติ “แม่ของแผ่นดิน” รางวัลเชิดชูเกียรติคุณ คนของแผ่นดิน รางวัลแห่งแผ่นดิน ครั้งที่ 7