Uncategorized ข่าว ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด… กระทรวงพลังงาน ร่วมกับ ปตท. และ กฟผ. ลงพื้น ที่จังหวัดร้อยเอ็ด มอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบภัยน้้ำท่วม

ร้อยเอ็ด…
กระทรวงพลังงาน ร่วมกับ ปตท. และ กฟผ. ลงพื้น ที่จังหวัดร้อยเอ็ด มอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบภัยน้้ำท่วม

*วันนี้(6ก.ย.62)นายสุรพร ดนัยตั้งตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยนายยงยุทธ จันทรโรทัย
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน นางพรทิพย์ โสววัฒนากุล ผู้จัดการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ บริษัท ปตท. จำกัด
(มหาชน) และนายเกียนเรง เลียงจินดาถาวร ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย ลงพื้นที่ 5 อำเภอ ในจังหวัดร้อยเอ็ด มอบถุงยังชีพ จำนวน 2,250 ชุด
**นายสุรพร ดนัยตั้งตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า กระทรวงพลังงาน ในฐานะหนึ่งในหน่วยงานภาครัฐ จึงร่วมกับหน่วยงานในสังกัด ได้แก่ กลุ่มบริษัท ปตท. และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ประสบอุทกภัย เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมพื้นที่ 5 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอโพนทอง เสลภูมิ ธวัชบุรี เชียงขวัญ และจังหาร .
***“นายสุรพร ดนัยตั้งตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ยังกล่าวต่ออีกว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานมีความห่วงใยต่อความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมเป็นอย่างมาก จึงได้มอบหมายให้ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยเป็นการเร่งด่วนก่อน ซึ่งในวันพรุ่งนี้ (7 กันยายน 62) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน (นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์) จะเดินทางมายังจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อให้กำลังใจและรับฟังปัญหาความเดือดร้อนพร้อมมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนด้วยตนเองในพื้นที่ตำบลขวาว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด อีกจำนวน 2,200 ชุด”

ดำเนิน พรมไชยา/รายงาน