Reporter&Thai Army Uncategorized ข่าว ลำพูน

อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมกัน ทาสีป้ายจราจร, สัญญาณจราจร และทำความสะอาดถนนสายทากาศ – ท้องฝาย

อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมกัน ทาสีป้ายจราจร, สัญญาณจราจร และทำความสะอาดถนนสายทากาศ – ท้องฝาย

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแห่งความดี ” เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” ร่วมกันทาสีสัญญาณจราจร, ทำความสะอาดพัฒนาถนนสายทากาศ – ท้องฝาย เพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จำนวน 50 คน ได้ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ด้านความปลอดภัย ทาสีสัญญาณจราจร และทำความสะอาดถนนสายทากาศ – ท้องฝาย เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในพื้นที่ของตำบลทากาศ , ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โดยได้บูรณาการทุกภาคส่วนในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว