ข่าว นครนายก

นครนายก ภาคเอกชนสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีในแหล่งท่องเที่ยว

นครนายก ภาคเอกชนสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีในแหล่งท่องเที่ยว

ภาคเอกชนรวมพลังปลูกต้นไม้ทำความดีเพื่อพ่อ บนสันเขื่อนขุนด่านปราการชล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สร้างความร่มรื่น สวยงาม ในแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดนครนายก
ที่บริเวณลานสันเขื่อนขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายกนายกรวิทย์ วงศ์ประเสริฐ ตัวแทนภาคเอกชนพร้อมคณะได้ร่วมกับจ่าสิบตำรวจสกล ทองคำ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครนายก และคณะผู้แทนจากเขื่อนขุนด่านฯ ได้ร่วมกันทำความดีเพื่อพ่อ ด้วยการปลูกต้นไม้ตามป้ายต่างๆ เพื่อสร้างสีสันและความสวยงาม ให้กับพื้นที่ รวมถึงการรณรงค์ลด ละการทิ้งขยะ โดยแยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อสร้างคุณค่าและสะดวกในการจัดเก็บขยะ เพิ่มบรรยากาศความร่มรื่นและสวยงามในแหล่งท่องเที่ยว เขื่อนขุนด่านปราการชล เป็นเขื่อนบดอัดที่ยาวที่สุดในประเทศไทย มีความสูง 91 เมตรบรรจุปริมาณน้ำได้ 224 ล้านลูกบาศก์เมตร ช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วม ดินเปรี้ยว ช่วยให้เกษตรกรสามารถทำการเกษตรได้ตลอดปี อีกทั้งยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดนครนายก ที่นักท่องเที่ยวสามารถมาเล่นน้ำ ล่องเรือ กันได้ตลอดปี ทุกวันมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาพักผ่อนและชมความงามของเขื่อนกันเป็นจำนวนมาก กิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับสังคม และสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับชุมชนด้วย

สมบัติ เนินใหม่ รัชชานนท์ เนินใหม่ นครนายก