ข่าวรัฐสภา

จังหวัดนครศรีธรรมราช นายสวัสดิ์ สมัครพงศ์ รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง หัวหน้าคณะเดินทาง ในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 6 กันยายน 2562 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช นายสวัสดิ์ สมัครพงศ์ รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง หัวหน้าคณะเดินทาง ในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช นำคณะสมาชิกวุฒิสภา สื่อมวลชน ประชาชน นั่งรถนำเที่ยวชมเมือง ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เดินทางไปยังวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เพื่อเยี่ยมชมพื้นที่และรับฟังข้อมูลจากพื้นที่จริงสู่การผลักดันให้เป็นมรดกโลกต่อไป

 

 

 

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน