ข่าวรัฐสภา

ดร. จินตนันท์ ชญาต์ร ศุภมิตร สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคว่าด้วยการสร้างความเข้มแข็งทางกฎหมายเพื่อคุ้มครองเด็กจากการกระทำทารุณกรรมทางเพศในธุรกิจท่องเที่ยว ครั้งที่ 2

วันที่ 18 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมเมอเคียว พัทยา ดร. จินตนันท์ ชญาต์ร ศุภมิตร สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคว่าด้วยการสร้างความเข้มแข็งทางกฎหมายเพื่อคุ้มครองเด็กจากการกระทำทารุณกรรมทางเพศในธุรกิจท่องเที่ยว ครั้งที่ 2

(2nd Regional Workshop on Strengthening Legal Frameworks to Protect Children from Sexual Exploitation in Travel and Tourism) ซึ่งเป็นการประชุมที่จัดต่อเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 1 ณ เกาะบาหลี เมื่อเดือนกรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยในพิธีเปิดการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวสุนทรพจน์เปิดการประชุม สาระสำคัญของคำกล่าว คือ 1.การสร้างฐานข้อมูลการติดตามผู้กระทำความผิดร่วมกันในภูมิภาค 2. การเข้าถึงฐานข้อมูลเพื่อป้องกันอาชญากรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ และ 3.การจัดทำเช็คลิสต์และฐานข้อมูลออนไลน์ ทั้งนี้ นายวีระศักดิ์ยังขอความร่วมมือให้ทุกคนมีความตระหนักในเรื่องดังกล่าว โดยไม่ปล่อยให้เป็นภาระของคนใดคนหนึ่ง ภายใต้คำกล่าวที่ว่า “anyone can be a whistle blower” 

จากนั้นในช่วงบ่าย ดร. จินตนันท์ ชญาต์ร ศุภมิตร สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำเสนอรายงานของประเทศไทยและผลการทำงานที่ต่อเนื่องจากการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งที่ 1 ณ เกาะบาหลี อินโดนีเซียเมื่อเดือนกรกฎาคม 2562 โดยผลักดันให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติจัดเสวนาระดมความคิด เรื่อง การล่อลวงเด็กและการค้าประเวณีเด็ก : ภัยจากสื่อออนไลน์ ในเดือนตุลาคม 2562 นำไปสู่แนวทางการแก้ปัญหาโดยการเสนอแก้ไขประมวลกฏหมายอาญาว่าด้วยการล่อลวงเด็กออนไลน์​และการค้าประเวณีเด็กในกิจกรรมการท่องเที่ยวซึ่งแม้ว่าจะหมดวาระการประชุมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ​ก็หวังว่าจะมีการผลักดันกฏหมายต่อไป​ จากนั้นได้มีการระดมความคิดเห็นในการแชร์ข้อมูลของอาชญากรที่ละเมิดเด็กในภูมิภาค

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน