ข่าวรัฐสภา

นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง เป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมการเพื่อจัดตั้งเครือข่ายสมาชิกรัฐสภาระดับภูมิภาคด้านความปลอดภัยทางถนนในประเทศสมาชิกอาเซียน

วันที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ห้องริเวอร์ไซด์บอลรูม 1 และ 2 โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน กรุงเทพฯ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง เป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมการเพื่อจัดตั้งเครือข่ายสมาชิกรัฐสภาระดับภูมิภาคด้านความปลอดภัยทางถนนในประเทศสมาชิกอาเซียน โดยมีนางสาวเอเวลีน เมอร์ฟี (Ms. Evelyn Murphy) นักวิชาการองค์การอนามัยโลก ประจำสำนักงานใหญ่ ณ นครเจนีวา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการประชุม

 

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน