ข่าวรัฐสภา

ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา 1 คณะทำงานประชาชนเพื่อการอนุรักษ์และสิทธิชุมชน นำโดย นายบุญ แซ่จุ่ง และองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา 1 คณะทำงานประชาชนเพื่อการอนุรักษ์และสิทธิชุมชน นำโดย นายบุญ แซ่จุ่ง และองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง ยื่นหนังสือต่อนางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ รองเลขาธิการวุฒิสภา ผ่านไปยังเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อขอให้ชะลอการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ….ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน