ข่าวรัฐสภา

นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง ให้การรับรอง นางสาวเอวาลีน เมอร์ฟี (Ms. Evelyn Murphy) นักวิชาการองค์การอนามัยโลก

วันที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 14.30 นาฬิกา ณ ห้องรับรอง ชั้น 6 พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว กรุงเทพฯ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง ให้การรับรอง นางสาวเอวาลีน เมอร์ฟี (Ms. Evelyn Murphy) นักวิชาการองค์การอนามัยโลก ประจำสำนักงานใหญ่ ณ นครเจนีวา ในโอกาสเพื่อหารือเรื่องเครือข่ายสมาชิกรัฐสภาระดับโลกด้านความปลอดภัยทางถนนและการจัดตั้งเครือข่ายสมาชิกรัฐสภาระดับภูมิภาคด้านความปลอดภัยทางถนนในประเทศสมาชิกอาเซียน โดยมีสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะคณะกรรมการบูรณาการ ประสานงาน กรณีกู้ชีพฉุกเฉิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย พลอากาศเอก ชนัท รัตนอุบล พลตำรวจเอก พงศพัศ พงษ์เจริญ รองประธานคณะกรรมการฯ พร้อมด้วยนายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมให้การรับรอง

 

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน