ข่าวประชาสัมพันธ์

มุกดาหาร ไกลแค่ไหนก็ไปถึง

ไกลแค่ไหนก็ไปถึง
มุกดาหาร/เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 นายวิริยะ ทองผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร นายวรายุทธ สงวนพวก เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร นายบัณฑิตย์ เที่ยงโยธา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ลงพื้นที่ตรวจสอบการซ่อมแซมถนนชำรุด พร้อมนำเจ้าหน้าที่เร่งซ่อมถนนสายบ้านสะเม็ง ต.นาสะเม็ง อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร ที่ชำรุดเสียหาย

ซึ่งขณะนี้ได้ซ่อมแซมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้แล้ว และได้เคลื่อนย้ายรถ เครื่องมือ อุปกรณ์ และเจ้าหน้าที่ไปยังพื้นที่บ้านนาโพธิ์ ต.โพธิ์ไทร อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร เพื่อซ่อมแซมถนนที่ถูกตัดขาดอีกเส้นทางหนึ่ง จากนั้นได้เดินทางลงพื้นที่แจกถุงยังชีพพร้อมตรวจเยี่ยมพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและให้การช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนชาว ต.ดงเย็น อ.เมือง จ.มุกดาหาร ที่บ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่ 10 จำนวน 117 ชุด บ้านสามขัว หมู่ที่ 4 จำนวน 214 ชุด บ้านโพนสว่าง หมูที่ 6 จำนวน 149 ชุดและบ้านโพนสว่าง หมู่ที่ 14 จำนวน 130 ชุด

นายวิริยะ ทองผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า หลังจากที่ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งได้เร่งให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น พบถนนที่ถูกตัดขาดหลายเส้นทาง และมีถนนที่ถูกน้ำท่วมขัง คอสะพานทรุด การเดินทางเป็นไปด้วยความลำบากและไกลเนื่องจากต้องเดินทางโดยใช้เส้นทางลัดเลาะ เพื่อเข้าไปให้การช่วยเหลือถึงระยะทางยากลำบากและต้องเดินทางลัดเลาะก็ต้องเข้าไปรับฟังและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งได้ลงพื้นที่แก้ไขไปแล้วในบางพื้นที่และได้เร่งให้การช่วยเหลือประชาชนให้ครบทุกพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อน สำหรับการให้ความช่วยเหลือประชาชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ยังคงได้ลงพื้นที่นำถุงยังชีพ ข้าวสารอาหารแห้ง น้ำดื่มอุปโภคบริโภค พร้อมตรวจเยี่ยมพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยให้ครบทุกพื้นที่ในจังหวัดมุกดาหารถึงไกลแค่ไหนก็ไปถึง

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร /รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177