ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดฝึกอบรม ระเบียบ พ่อครัวแม่ครัว จิตอาสา ที่จังหวัดเชียงใหม่ กว่า 200 คน ในการออกหน่วย ทำครัวเคลื่อนที่ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดฝึกอบรม ระเบียบ พ่อครัวแม่ครัว จิตอาสา ที่จังหวัดเชียงใหม่ กว่า 200 คน ในการออกหน่วย ทำครัวเคลื่อนที่ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย

นาย คมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดการฝึกอบรม เชฟและพ่อบ้าน แม่บ้าน จิตอาสา ที่เข้ามาสมัคร เป็นพ่อครัวแม่ครัวจิตอาสาและผู้ช่วย ในการเตรียมและปรุงอาหาร ทำครัวหน่วยเคลื่อนที่ ในการออกบริการช่วยเหลือ ปรุงอาหาร ให้ผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ทั้งนี้เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับนโยบาย การดำเนินงาน ของสภาสังคมสงเคราะห์ และเข้าใจในการทำครัวเคลื่อนที่ รวมทั้งเพื่อให้มีความพร้อม ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทันท่วงที และวิธีการปฎิบัติที่ถูกวิธี มีความฉับไว ในการเข้าช่วยเหลือ สนับสนุนส่งเสบียงบำรุง พื้นที่ภาคสนาม รวมทั้งเป็นเครือข่ายสามารถตั้งกลุ่มจิตอาสารวมตัวกัน เข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทั่วประเทศ ทั้งนี้เพื่อให้พ่อครัวแม่ครัว ได้ปรุงอาหาร ที่สดใหม่ สะอาด และทำให้มีรสชาติดี มีคุณค่าทางอาหาร และได้พ่อครัวแม่ครัว ที่มีประสบการณ์สูง เพื่อได้อาหารที่มีคุณภาพ ควรเป็นอาหารที่ปรุงเสร็จใหม่ ๆแล้วรับประทานทันที.

ทรงวุฒิ ทับทอง