ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

เทศบาลตำบลสุเทพร่วมกับสภ.ภูพิงค์ฯ มอบวุฒิบัตร และปิดโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติดในเด็ก นักเรียน และเยาวชน (D.A.R.E.) ประเทศไทย

เทศบาลตำบลสุเทพร่วมกับสภ.ภูพิงค์ฯ มอบวุฒิบัตร และปิดโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติดในเด็ก นักเรียน และเยาวชน (D.A.R.E.) ประเทศไทย

นายชนะ แสนใจ รองนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ และ ร.ต.ท.สมชาย สมใจมาก มอบวุฒิบัตร และปิดโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติดในเด็ก นักเรียน และเยาวชน (D.A.R.E.) ประเทศไทย ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งน้อย โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ และโรงเรียนบ้านห้วยทราย หลักการสำคัญของ โครงการ D.A.R.E. คือการให้ข้อมูลและทักษะที่จำเป็นแก่เด็กนักเรียนเพื่อให้สามารถใช้ชีวิติได้โดยไม่ต้อง ยุ่งเกี่ยวกับ ยาเสพติด หรือการใช้ความรุนแรง สร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างตำรวจ เด็กนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และสมาชิกในชุมชน.

ทรงวุฒิ ทับทอง