Uncategorized

สงขลา/สะเดา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา คนใหม่ เดินสายเปิดงานการกุศลจัดหารายได้กิ่งกาชาดอำเภอสะเดา

สงขลา/สะเดา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา คนใหม่ เดินสายเปิดงานการกุศลจัดหารายได้กิ่งกาชาดอำเภอสะเดา

เมื่อเวลา 19.00 น. วันที่ 6 ต.ค.61 นาย วีรนันท์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัด สงขลา ได้เดินทางมาเปิดงาน
การกุศลจัดหารายได้สนับสนุนภารกิจของกิ่งกาชาดอำเภอสะเดา ณ ศาลาประชาคมไท่หัว อ.สะเดา จ.สงขลา ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ มีนาย บุญพาศ รักนุ้ย นายอำเภอสะเดา และ นาง อัญญาณี เพ็งจันทร์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ให้เกียรติต้อนรับ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อสนับสนุนหาทุนช่วยผู้ยากไร้และ เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับความเดือดร้อน เช่น ผู้ยากไร้ผู้พิการ เด็กด้อยโอกาส เจ้าหน้าที่ทหารที่ปฏิบัติงานใน3 จชต. เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ อำเภอสะเดา จ.สงขลา ได้มีการจัดงานการกุศลแบบนี้ขึ้นมาทุกปี และ วันนี้ถือเป็นเกียรติกับชาวอำเภอสะเดา อย่างยิ่ง ที่ท่านผู้ว่าคนใหม่ของจังหวัดสงขลา ที่พึ่งเดินทางมารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 1 ต.ค. ที่ผ่านมา ได้มาเปิดงานในครั้งนี้

 

 

 

…..มณีรัตน์ แก้ววิเชียร ข่าว/ภาพ………………………….