ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวมุกดาหาร ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

จังหวัดมุกดาหาร เตรียมประชุมยืนยันความร่วมมือ การจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

จังหวัดมุกดาหาร เตรียมประชุมยืนยันความร่วมมือ การจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า ในวันที่ 6 ตุลาคม 2566 นี้ จังหวัดมุกดาหาร ประกอบด้วย นายกอบจ.มุกดาหาร องค์กรภาคเอกชน และส่วนราชการ จะร่วมประชุมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เพื่อขับเคลื่อนโครงการจัดตั้งสถานีสร้างงานสร้างอาชีพ จังหวัดมุกดาหาร และติดตามการเตรียมการในด้านต่างๆ ทั้งการเตรียมการหลักสูตรการศึกษา บุคลากรทางการศึกษาบุคลากรสนับสนุนการศึกษา กลุ่มเป้าหมายนักศึกษา รวมถึงความร่วมมือแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษากับมหาวิทยาลัยฉงจั่ว

นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ยังกล่าวว่า นอกจากชาวมุกดาหารจะได้ประโยชน์ด้านการศึกษาแล้วยังมีประโยชน์ต่อภูมิภาคลุ่มน้ำโขงอีกด้วยทั้งการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาและการพัฒนาบุคลากรในแถบภูมิภาคลุ่มน้ำโขง โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาคเอกชน องค์การบริหารส่วนจังหวัด และมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี ในการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนให้เกิดขึ้นโดยเร็ว.

Cr. ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร