ข่าวรัฐสภา

สว.ใหม่รายงานตัว ส่งผลให้ปัจจุบันมี สว. 245 คน

(newspaper) สว.ใหม่รายงานตัว ส่งผลให้ปัจจุบันมี สว. 245 คน

วันที่ 6 ตุลาคม 2566 เวลา 08.20 นาฬิกา ณ ห้องรับรองพิเศษ 204 ชั้น 2 อาคารรัฐสภา (ฝังวุฒิสภา) พลเอก สุนทร ขำคมกุล สมาชิกวุฒิสภา ซึ่งได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง เข้ารายงานตัวต่อสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยมี นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ เลขาธิการวุฒิสภา พร้อมด้วย นางปัณณิตา สท้านไตรภพ

รองเลขาธิการวุฒิสภา และนายรุ่งธรรม เปรมมางกูร ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง ให้การต้อนรับพร้อมชี้แจงขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติหน้าที่
โดยขณะนี้ มีสมาชิกวุฒิสภาจำนวนทั้งสิ้น 245 คน

ภาพ/ข่าว ฤทธิรณ ปัญญากาบ ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน