พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง หัวหน้าคณะเดินทาง ลงพื้นที่พบปะและรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากประชาชน กลุ่มผู้นำสตรี และผู้สูงอายุ


วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ ศาลาประชาคมปรางค์กู่ ตำบลมะอึ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)

นำโดย พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง หัวหน้าคณะเดินทาง ลงพื้นที่พบปะและรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากประชาชน กลุ่มผู้นำสตรี และผู้สูงอายุ โดยมีประเด็น อาทิ ขอให้ผลักดันการก่อสร้างพุทธมณฑลร้อยเอ็ดเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนในจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดใกล้เคียง และขอให้สนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลธวัชบุรีในการก่อสร้างอาคารเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในตำบลธวัชบุรีและตำบลใกล้เคียง

สำหรับข้อมูลที่ได้รับจากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ สมาชิกวุฒิสภาจะได้นำมาวิเคราะห์และดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน