ข่าวรัฐสภา

คณะอนุกรรมการเตรียมการดำเนินงานโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบระชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน

วันที่ 7 มกราคม 2562 เวลา 09.10 -12.00 นาฬิกา คณะอนุกรรมการเตรียมการดำเนินงานโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบระชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน

ณ เขตอีสานตอนใต้ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดอำนาจเจริญ ประกอบด้วย นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานอนุกรรมการ พลเอก ธีระวัฒน์ บุณยะประดับ พลเอก ไพชยนต์ ค้าทันเจริญ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วยอนุกรรมการ ลงพื้นที่ ณ อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายปัญญา วงศ์ศรีแก้ว ปลัดจังหวัดนครราชสีมา นายเดชฤทธิ์ ถิตย์ฉาย นายอำเภอห้วยแถลง​ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้องประชาชนให้การต้อนรับ โดยจุดที่ได้เยี่ยมชมของอำเภอห้วยแถลงประกอบด้วย

– จุดที่ 1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หมู่บ้าน​ ซุ้มประตูป้ายบอกทางเข้าหมู่บ้านห้วยแคน และโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านห้วยแคน ณ ปราสาทห้วยแคน บ้านห้วยแคน หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยแคน
– จุดที่ 2 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์ บ้านโนนสุวรรณ และโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านโนนสุวรรณ ณ ศาลาอเนกประสงค์ บ้านโนนสุวรรณ หมู่ที่ 2 ตำบลหลุ่งประดู่
นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานอนุกรรมการ ได้กล่าวให้กำลังใจและข้อแนะนำเกี่ยวกับโครงการฯ หลังจากนั้นได้เข้าเยี่ยมชมในจุดที่มีการดำเนินโครงการ

 

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน