Reporter&Thai Army

พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ในการพระราชทานไฟพระฤกษ์ การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46

บ่ายวันนี้ (6 พ.ย.61) ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ในการพระราชทานไฟพระฤกษ์ การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 36 จังหวัดเชียงราย โดย นายอิทธิพล คุณปลื้ม ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นำคณะจากการกีฬาแห่งประเทศไทย และจังหวัดเชียงราย เข้ารับพระราชทานไฟพระฤกษ์
ในส่วนของจังหวัดเชียงราย นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย ผบ.มทบ.37 ผู้บังคับการตำรวจภูธร จ.เชียงราย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นายกเทศมนตรีเมืองเชียงราย นายก อบจ.เชียงราย นายกสมาคมกีฬาจังหวัดเชียงราย และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมในการรับพระราชทานไฟพระฤกษ