ข่าว ร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด/อำเภอหนองพอกรับมอบผ้าห่มตามโครงการ ไทยเบฟ รวมใจต้านภัยหนาว

จังหวัดร้อยเอ็ด/อำเภอหนองพอกรับมอบผ้าห่มตามโครงการ ไทยเบฟ รวมใจต้านภัยหนาว

วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ 2566.นะหอประชุมอำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ดนายพัสกร ธนแสนไทย.นายอำเภอหนองพอกและภริยาแม่บ้านมหาดไทยนางจิราภรณ์ ธนแสนไทย ประธานรับมอบผ้าห่มตามโครงการรวมใจด้านภัยหนาวปีที่ 24/2566โดยมีตัวแทนและที่ปรึกษาคณะกรรมการด้านการพัฒนาชุมชนบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด(มหาชน)พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการนางศศิธร นามเพ็ง ปลัดอำเภอหัวหน้าส่วนงานบริหารด้านงานปกครอง นายแสวง หินทอง ปลัดอำเภอฝ่ายปกครอง นายสันติ นามบุญลือปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมด้วยพี่น้องประชาชนจำนวน 120 หมู่บ้าน

รวม 9 ตำบลรับมอบผ้าห่มจำนวน 600 ผืน ซึ่งบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด(มหาชน)ได้ริเริ่มโครงการมาเมื่อปี พ.ศ.2543 ด้วยการแบ่งปันช่วยเหลือและแสดงออกต่อสังคมตามปฎิภาณที่ยึดถือมาโดยตลอด “คนไทยให้กันได้”โดยมอบผ้าห่มอุ่นสีเขียวให้กับพี่น้องผู้ประสพภัยหนาวต่อเนื่องทุกปี ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยการมอบผ่านผู้ว่าราชการจังหวัด ตลอดจนนายอำเภอ และหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัย
ในการมอบครั้งนี้ นายพัสกร ธนแสนไทย นายอำเภอได้กล่าวขอบคุณแทนพี่น้องประชาชนชาวอำเภอหนองพอก มีบริษัทไทยเบฟเวอเรจ ที่มุ่งมั่นยึดปฎิภาณในการ ช่วยเหลือสังคมเป็นเวลที่ยาวนานมาจวบจนปัจจุบันนี้

สามารถ จำปาหวาย/ภาพ-ข่าว