Reporter&Thai Army ข่าวกระแสสังคม

รองผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑

รองผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑

 

 

เมื่อวันพุธที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ นาวาอากาศเอก นิฐินัย บุญลยางกูร รองผู้บังคับการกองบิน ๔๑ พร้อมข้าราชการกองบิน ๔๑ จำนวน ๑๐ คน ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑ โดยมี นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา

ในการนี้ รองผู้บังคับการกองบิน ๔๑ พร้อมข้าราชการกองบิน ๔๑ ได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร บริเวณโถงหน้าอาคาร พร้อมทั้งร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายสดุดี และถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ห้องนิทรรศการ ๓ ศูนย์ระชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา