โครงการเชียงรายร่วมใจปลอดภัยยาเสพติด


โครงการเชียงรายร่วมใจปลอดภัยยาเสพติด
ฝึกอบรมทบทวนเพิ่มประสิทธิภาพ ชุดรักษาความปลอดภัยในหมุ่บ้าน ชรบ.เชียงแสน

เมื่อวันที่ 6 ธ.ค.61 นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอเชียงแสน ได้กล่าวรายงานต่อ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมทบทวนเพิ่มประสิทธิภาพ ชุดรักษาความปลอดภัย ชรบ. อ.เชียงแสน จ.เชียงราย โดยมีหน่วยงาน ตำรวจ ทหาร ตม. อส. และ(ชรบ.) ผู้เข้าร่วม พร้อมชุดวิทยากรครูฝึกจำนวน 600 ณ หอประชุมอำเภอเชียงแสน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชุดรักษาความปลอดภัยในหมู่บ้าน (ชรบ.) ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเกาะติดแก้ไขปัญหาเรื่องยาเสพติดซึ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น ในเขตชายแดนตามลำน้ำโขง และสอดส่องในหมู่บ้านของตนเองในเขตรับผิดชอบ ตามนโยบายของภาครัฐ จึงได้กำหนดแผนปฏิบัติการ ป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้เสพยาเสพติด ให้ลดน้อยหมดลง ตามแผนที่จังหวัดเชียงรายได้ว่างไว้ในระยะเวลา 3 เดือน ให้มีผลการดำเนินงานเป็นรูปธรรม อย่างเอาจริงเอาจัง

ด้านนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้กล่าวว่าได้จัดวางแผนงานโครงการร่วมใจปลอดภัยยาเสพติดในจังหวัดเชียงรายทั้ง 18 อำเภอ และทุกตำบลทุกหมู่บ้านเพื่อแก้ไขป้องกันภัยของยาเสพติด

ภาพจาก – สิงห์ – ชายแดน ทีมข่าวแม่สายนิวส์ออนไลน์
ณฐพัชร์ อภิโชคกุล หัวหน้าสำนักเบาะแสข่าวภาคเหนือ บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์ /////////// รายงาน ////////////