พ.อ.รัตนะ พัฒนะ โสภณ ผบ.ฉก.ทพ.๓๒, ร.ท. ปรัชญา สำโรง ผบ.ร้อย.ทพ.๓๒๐๗ พร้อม กพ.ร่วมกับ หน.ส่วนราชการ,ผู้นำท้องที่, ผู้นำท้องถิ่น และจิตอาสาอำเภอเฉลิมพระเกียรติ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาซ่อมแซมฝายมีชีวิต “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”


เมื่อ ๖ ธ.ค.๖๑, ๐๘๓๐ พ.อ.รัตนะ พัฒนะ โสภณ ผบ.ฉก.ทพ.๓๒, ร.ท. ปรัชญา สำโรง ผบ.ร้อย.ทพ.๓๒๐๗ พร้อม กพ.ร่วมกับ หน.ส่วนราชการ,ผู้นำท้องที่, ผู้นำท้องถิ่น และจิตอาสาอำเภอเฉลิมพระเกียรติ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาซ่อมแซมฝายมีชีวิต “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในการบำเพ็ญประโยชน์ ซ่อมแซมฝายมีชีวิต/พัฒนาทำความสะอาด/ปรับภูมิทัศน์ บริเวณพื้นที่ฝายมีชีวิต “ห้วยโก๋นร่วมใจ สร้างฝายมีชีวิต” ลำน้ำห้วยโก๋น บ.ห้วยโก๋น ม.๑ ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติจว.น.น. ซึ่งเป็นลำดับที่ ๑ ของอำเภอ ลำดับที่ ๘ ของจังหวัดน่าน ลำดับที่ ๓๕๗ ของประเทศไทย โดยมี พ.อ. รัตนะ พัฒนโสภณ ผบ.ฉก.ทพ.๓๒ เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมฯ จำนวน ๑๕๐ คน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย แล้วเสร็จเมื่อ ๑๒๐๐ น.