พล.ต.เศรษฐพล เกตุเต็ม ผบ.มทบ.34/ผบ.ศปร.เขตพื้นที่ มทบ.34 และคณะ ตรวจเยี่ยมชุดปฏิบัติการประสานงานและคุ้มครองชุมชน โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ตามพระราชดำริ บ้านหนองห้า


เมื่อ 6 ธ.ค.61,1100 พล.ต.เศรษฐพล เกตุเต็ม ผบ.มทบ.34/ผบ.ศปร.เขตพื้นที่ มทบ.34 และคณะ ตรวจเยี่ยมชุดปฏิบัติการประสานงานและคุ้มครองชุมชน โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ตามพระราชดำริ บ้านหนองห้า ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จว.พ.ย. เพื่อติดตามความก้าวหน้าและเป็นขวัญกำลังใจให้กับกำลังพล และเจ้าหน้าที่ร่วมโครงการที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดีและเสียสละเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชนเผ่าชาวเขา