พล.ต.เศรษฐพล เกตุเต็ม ผบ.มทบ.34/ผอ.คดร.ดอยยาว ฯ และคณะฯตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยการประสานงานโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ ดอยยาว ดอยผาหม่น ดอยผาจิ


เมื่อ 6 ธ.ค.61,1600 พล.ต.เศรษฐพล เกตุเต็ม ผบ.มทบ.34/ผอ.คดร.ดอยยาว ฯ และคณะฯตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยการประสานงานโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ ดอยยาว ดอยผาหม่น ดอยผาจิ ต.ตับเต่า อ.เทิง จว.ช.ร.เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน มอบนโยบายการปฏิบัติงาน และเป็นขวัญ กำลังใจให้กับกำลังพล เจ้าหน้าที่ร่วมโครงการ ฯ ที่ปฏิบัติงานด้วยความเสียสละ