พ อ.บุญประสิทธิ์ มีสอาด รอง ผอ.รมน.จว.ส.ท./รอง ผอ.รมน.จว.ส.ท. ร่วมกิจกรรมโครงการ จิตอาสา”เราทำความดีด้วยหัวใจ” ทำความสะอาด ตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณโดยรอบ ณ วัดโบสถ์


วันนี้ 7 ธ ค.61 เวลา 09.00 น. พ อ.บุญประสิทธิ์ มีสอาด รอง ผอ.รมน.จว.ส.ท./รอง ผอ.รมน.จว.ส.ท. ร่วมกิจกรรมโครงการ จิตอาสา”เราทำความดีด้วยหัวใจ” ทำความสะอาด ตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณโดยรอบ ณ วัดโบสถ์ ต.ไกรนอก อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย โดยมีพล.ต.สุปัญญา วิไลรัตน์ ผบ.กกล.รส.จว.ส.ท. เป็นประธานในพิธี ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย นายอำเภอกงไกรลาศ ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่นนักเรียนและ ประชาชนจิตอาสาอำเภอกงไกรลาศ จำนวนมาก