Uncategorized ข่าว จันทบุรี

จังหวัดจันทบุรี นำประชาชนจิตอาสาร่วม กิจกรรม BiG Cleaning Day

จังหวัดจันทบุรี นำประชาชนจิตอาสาร่วม กิจกรรม BiG Cleaning Day

จิตอาสา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ปรับภูมิทัศน์โดยรอบสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ( พระยืน )
วันนี้ ( 6 ธ.ค.62 ) ที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ( พระยืน ) ถนนท่าแฉลบ อ.เมือง จ.จันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้นำจิตอาสาพระราชทาน ข้าราชการทหาร ตำรวจ ผู้นำท้องถิ่น อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ประชาชนและเยาวชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณรอบสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ( พระยืน ) กิจกรรม BiG Cleaning Day จิตอาสา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ปรับภูมิทัศน์โดยรอบสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ( พระยืน )

โดยครั้งนี้ได้แบ่งกลุ่มผู้ร่วมกิจกรรมแยกย้อยปฏิบัติปรับภูมิทัศน์ รอบฐานพระยืน / บริเวณรอบสวนหย่อม ลานจอดรถด้านหน้า / บริเวณ ถนน ฟุตบาท ภายในสวนสาธารณะ / ซึ่งการจัดกิจกรรม BiG Cleaning Day เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และยังส่งเสริมการรักษาความสะอาด ให้มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงามและปลอดภัย สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการปรับภูมิทัศน์เตรียมความพร้อมการจัดงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรำลึกและกาชาดจังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2563 ที่เปลี่ยนสถานที่จากทุ่งนาเชย เป็น สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ พระยืน ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2562 ถึง 5 มกราคม 2563

https://youtu.be/TkPNBA_jr3w

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา  ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก