ข่าวเด่น

ผู้นำสหภาพแรงงาน พบ รมว.แรงงาน“พิพัฒน์” หนุนนโยบายค่าแรง – ดูแลสิทธิสวัสดิการแรงงาน เข้าถึงหลักประกันสังคม

ผู้นำสหภาพแรงงาน พบ รมว.แรงงาน“พิพัฒน์”
หนุนนโยบายค่าแรง – ดูแลสิทธิสวัสดิการแรงงาน เข้าถึงหลักประกันสังคม

วันที่ 6 ธันวาคม 2566 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ ดร.ปิยรัชต์ สมาทา ประธานสภาองค์การลูกจ้างอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และคณะ ในโอกาสเข้าพบเพื่อแนะนำคณะกรรมการบริหารสภาองค์การลูกจ้างอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเรียนเชิญเป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสภาฯ ครั้งที่ 1/2566 โดยสภาองค์การลูกจ้างอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีสหภาพแรงงานโตโยต้า สหภาพแรงงานผู้บริหารโตโยต้า สหภาพแรงงานฮีโน่ ประเทศไทย และสหภาพแรงงานซูมิโตโม รับเบอร์ ซึ่งสหภาพแรงงานโตโยต้า เป็นสหภาพแรงงานที่ได้จดทะเบียนตาม พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 ปัจจุบันมีกรรมการ 50 คน มีสมาชิกประมาณ 7,266 คน โดยมี นายสิรภพ ดวงสอดศรี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน นายภุชงค์ วรศรี ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงแรงงาน นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องจัตุมงคล ชั้น 6 อาคารกระทรวงแรงงาน

นายพิพัฒน์ กล่าวว่า ในวันนี้ผมพร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ขอขอบคุณ ดร.ปิยรัชต์ สมาทา ประธานสภาองค์การลูกจ้างอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ได้เข้าพบเพื่อแนะนำคณะกรรมการบริหารของสภาฯ

และผู้นำสหภาพแรงงาน รวมทั้งยังสนับสนุนพัฒนาแรงงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ตลอดจนดูแลสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ให้ลูกจ้างได้เข้าสู่ระบบประกันสังคม เพื่อมีหลักประกันทางสังคมมากขึ้น นอกจากนี้ สภาฯ ยังเห็นด้วยกับนโยบายการปรับค่าแรงขั้นต่ำตามสัดส่วนของแต่ละจังหวัด เพื่อให้สอดคล้องกับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในแต่ละจังหวัด รวมทั้งยังช่วยประชาสัมพันธ์ให้ลูกจ้างในสถานประกอบการที่ลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมไว้แล้วไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนในวันที่ 24 ธันวาคมนี้ เพื่อสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนด้วย

ด้าน ดร.ปิยรัชต์ สมาทา ประธานสภาองค์การลูกจ้างอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า
ปัจจุบันสหภาพแรงงานภายใต้สภาองค์การลูกจ้างอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย แต่ละสหภาพเรามีระบบการบริหารแรงงานสัมพันธ์ที่ดี บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของนายจ้างและลูกจ้าง ที่ผ่านมาไม่เคยมีการใช้มาตรการด้านแรงงานสัมพันธ์ เช่น การปิดงาน หรือนัดหยุดงาน นายจ้างและลูกจ้างสามารถพูดคุยกันได้ ในนามสภาองค์การลูกจ้างอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นอย่างยิ่งที่เปิดโอกาสให้เข้าพบและท่านยินดีที่จะไปเป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสภาฯ ครั้งที่ 1/2566 ให้ในวันที่ 9 ธันวาคมนี้ด้วย ซึ่งการพบปะในวันนี้จะนำไปสู่ความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นระหว่างสภาฯ กับกระทรวงแรงงานมากยิ่งขึ้นต่อไป