Reporter&Thai Army ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ 3 ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานของสมาคมแม่บ้านทหารบก

ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ 3 ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานของสมาคมแม่บ้านทหารบก

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2566 เวลา 11.00 น. คุณคัทลียา แสงศิริรักษ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ 3 พร้อมคณะฯ ติดตามการดำเนินงานของสมาคมแม่บ้านทหารบก หน่วยขึ้นตรงกองพลทหารม้าที่ 1 ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์
คุณคัทลียา แสงศิริรักษ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ 3 พร้อมคณะฯ ติดตามการดำเนินงานของสมาคมแม่บ้านทหารบก หน่วยขึ้นตรงกองพลทหารม้าที่ 1 ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ สโมสรสราญสินธพ ค่ายพ่อขุนผาเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี คุณ สุมาลี พบสุวรรณ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองพลทหารม้าที่ 1 ร่วมกับ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก ของหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์, จังหวัดอุตรดิตถ์, จังหวัดแพร่ และจังหวัดน่านให้การต้อนรับ ในโอกาสตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานตามโครงการหลัก 6 โครงการ และเยี่ยมชมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และอาชีพเสริม/ปลดหนี้สิน ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ โดยมีความห่วงใยในครอบครัวของกำลังพล.

ทรงวุฒิ ทับทอง