ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย พลเรือเอก อิทธิคมน์ ภมรสูต สมาชิกวุฒิสภา ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เกาหลีใต้


วันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2563 เวลา 18.30 นาฬิกา ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย พลเรือเอก อิทธิคมน์ ภมรสูต สมาชิกวุฒิสภา ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เกาหลีใต้

พร้อมด้วย นายนิกร จำนง สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร รองประธานกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-เกาหลีใต้ นางสาวกานกนิษฐ์ แห้วสันตติ สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร กรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-เกาหลีใต้ นางสาวพัชรินทร์ ซำศิริพงษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร กรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-เกาหลีใต้ รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ สมาชิกวุฒิสภากรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-เกาหลีใต้ นางสาวณธีภัสร์ กุลเศรษฐสิทธิ์ นายนพพล เหลืองทองนารา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-เกาหลีใต้ พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช สมาชิกวุฒิสภา ที่ปรึกษากลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-เกาหลีใต้ นางสาววิไลลักษณ์ อรินทมะพงษ์ สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-เกาหลีใต้ เข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำ ในโอกาส นายลี อุก ฮอน (H.E. Mr. Lee Wook-heon) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย เป็นเจ้าภาพ เพื่อเป็นเกียรติแก่กลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-เกาหลีใต้

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน