Reporter&Thai Army Uncategorized ข่าวเชียงใหม่

ทหารกองกำลังผาเมืองเข้าร่วมบริจาคโลหิตให้กับกิ่งกาชาด อ.เชียงดาว และภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ ณ หอประชุม ทต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จว.เชียงใหม่

ทหารกองกำลังผาเมืองเข้าร่วมบริจาคโลหิตให้กับกิ่งกาชาด อ.เชียงดาว และภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ ณ หอประชุม ทต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จว.เชียงใหม่

*********************************
เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 พันเอก วีระชัย ผองแก้วรองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 4 นำกำลังพล ร่วมบริจาคโลหิต ให้กับกิ่งกาชาดอำเภอเชียงดาว และภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ ณ หอประชุมเทศบาลตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่