Reporter&Thai Army Uncategorized

จิตอาสามณฑลทหารบกที่ 32 ร่วมกับ อุทยานม่อนพระยาแช่ …ทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่า และทำความสะอาดบริเวณวัดม่อนพญาแช่

จิตอาสามณฑลทหารบกที่ 32 ร่วมกับ อุทยานม่อนพระยาแช่ …ทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่า และทำความสะอาดบริเวณวัดม่อนพญาแช่

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 พันเอก บรรจง คะวงศ์ดอน หัวหน้ากองกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 32 พร้อมด้วย ทหารจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 32, นักศึกษาวิชาทหารจิตอาสา, ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดลำปาง, เจ้าหน้าที่ป่าไม้อุทยานม่อนพระยาแช่ ร่วมกันพัฒนาวัด และทำแนวกันไฟ เพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน บริเวณเทือกเขาดอยพระบาท โดยร่วมกันทำความสะอาด เก็บกวาดใบไม้ และทำแนวกันไฟ ให้เกิดความสะอาดเรียบร้อยสวยงาม ณ วัดม่อนพระยาแช่ ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง มีจำนวนผู้ร่วมกิจกรรม 300 คน

โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้สึกเต็มใจ และร่วมแรงร่วมใจเพื่อให้เกิดความสะอาด และเป็นการป้องกันการลุกลามของไฟป่าโดยร่วมกัน ทำแนวกันไฟไม่ให้ลุกลามเข้ามาในเขต พื้นที่ของวัด ศาสนสถาน