Reporter&Thai Army Uncategorized ข่าว เชียงราย

ส่งทุกคนเดินทางกลับบ้านปลอดภัย ” หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 ร่วมกับ จิตอาสาบริการ ในพื้นที่อำเภอเวียงแก่น และอำเภอเทิง ตั้งจุดบริการประชาชน…วันสุดท้าย…ส่งพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวเดินทางปลอดภัย ในห้วงปีใหม่ 2563

” ส่งทุกคนเดินทางกลับบ้านปลอดภัย ” หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 ร่วมกับ จิตอาสาบริการ ในพื้นที่อำเภอเวียงแก่น และอำเภอเทิง ตั้งจุดบริการประชาชน…วันสุดท้าย…ส่งพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวเดินทางปลอดภัย ในห้วงปีใหม่ 2563

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 พันเอก สุทธิ์เขตต์ ศรีนิลทิน ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 จัดกำลังพลชุดบริการประชาชน/ช่วยเหลือประชาชนกองร้อยทหารพรานที่ 3102 , กองร้อยทหารพรานที่ 3106 และ จิตอาสาบริการ ตั้งจุดบริการประชาชน ในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ 2563 เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจร

และดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวและประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวภายในประเทศ ในพื้นที่ภาคเหนืออย่างต่อเนื่อง โดยมีจุดพักรถ, ให้บริการสอบถามเส้นทาง, น้ำดื่ม, ชา, กาแฟ ไว้บริการ ตลอด 24 ชั่วโมง ในพื้นที่จุดบริการประชาชนบ้านทรายกาด หมู่ที่ 6 , จุดบริการประชาชนวนอุทยานภูชี้ฟ้า บ้านร่มฟ้าไทย หมู่ที่ 24 , จุดบริการประชาชนบ้านแผ่นดินทอง หมู่ที่ 12 ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง , จุดบริการประชาชนบ้านผาตั้ง หมู่ที่ 15 , จุดบริการประชาชนบ้านปางหัด หมู่ที่ 2 ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย