Reporter&Thai Army

ฉก.ร.๑๔/ มว.รส.ที่ ๑ ร้อย.รส.ที่ ๒ บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ต.ก. โดย ร้อย ค.หนัก ฉก.ร.๑๔ (อ.แม่สอด) จัด กพ. ๑ ชป. พร้อมรถบรรทุกน้ำ ๑ คัน

เมื่อ ๒๘๐๙๓๐ ม.ค.๖๒ ฉก.ร.๑๔/ มว.รส.ที่ ๑ ร้อย.รส.ที่ ๒ บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ต.ก. โดย ร้อย ค.หนัก ฉก.ร.๑๔ (อ.แม่สอด) จัด กพ. ๑ ชป. พร้อมรถบรรทุกน้ำ ๑ คัน ร่วมกับ จนท.อบต.แม่ปะ อ.แม่สอดฯ,จนท.เทศบาลนครแม่สอด อ.แม่สอดฯ,จนท.เทศบาลท่าสายลวด อ.แม่สอดฯโดยนำรถดับเพลิงพ่นละอองน้ำเพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ และเก็บกวาดฝุ่นละอองบนพื้นถนน บริเวณถนนเส้นตัดใหม่ ตั้งแต่ หน้าศูนย์ เอ็กซเรย์ตรวจสอบสินค้าด่านศุลกากรแม่สอด ถึง สำนักงานขนส่งจังหวัดตาก สาขาแม่สอด จว.ต.ก. และ ถนนหมายเลข 12 ตั้งแต่วงเวียนใหญ่ อ.แม่สอด ถึงหน้าที่ทำการเทศบาลอำเภอแม่สอด อ.แม่สอด จว.ต.ก.ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย