Reporter&Thai Army

พ.อ.รัตนะ พัฒนโสภณ ผบ.ฉก.ทพ.๓๒ มอบหมายให้ ร.ท.เจษฎาวุธ วงษ์ วัฒน์ ผบ.ร้อย.ทพ.๓๒๐๓ จัด กพ.ร่วมกับ จนท.สาธารณสุขอำเภอบ่อเกลือ,ผู้นำท้องถิ่นท้องที่และพลเมืองอาสาประชารัฐอำเภอบ่อเกลือ, เข้าเยี่ยมเยือนพร้อมทั้งให้กำลังใจผู้ป่วยพิการยากไร้ ติดบ้านติดเตียง/ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

เมื่อ ๖ ก.พ.๖๒, ๑๗๓๐ พ.อ.รัตนะ พัฒนโสภณ ผบ.ฉก.ทพ.๓๒ มอบหมายให้ ร.ท.เจษฎาวุธ วงษ์ วัฒน์ ผบ.ร้อย.ทพ.๓๒๐๓ จัด กพ.ร่วมกับ จนท.สาธารณสุขอำเภอบ่อเกลือ,ผู้นำท้องถิ่นท้องที่และพลเมืองอาสาประชารัฐอำเภอบ่อเกลือ, เข้าเยี่ยมเยือนพร้อมทั้งให้กำลังใจผู้ป่วยพิการยากไร้ ติดบ้านติดเตียง/ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ในพื้นที่ ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ ในโอกาสนี้ได้มอบผ้าห่มกันหนาวและผ้าอ้อมสำเร็จรูป จำนวน ๔ ราย ดังนี้
๑.นายดนัย คำแคว่น อายุ ๓๓ ปี บ้านเลขที่ ๓๒ ม.๙ บ.บ่อเกลือใต้ ต.บ่อเกลือฯ ( ผู้ป่วยอุบัติเหตุรถล้ม )
๒.นางสาวดวงใจ ศรีบุญเรือง อายุ ๓๐ ปี บ้านเลขที่ ๑๔ ม.๙ บ.ห้วยวิน ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือฯ (ผู้พิการทางด้านสติปัญญาและเคลื่อนไหว)
๓.นายตัน พิศจารย์ อายุ ๗๙ ปี บ้านเลขที่ ๗ ม.๙ บ.ห้วยวินเ ต.บ่อเกลือใต อ.บ่อเกลือฯ(ผู้ป่วยพิการทางหู,การได้ยิน)
๔.นายเฮือง พิศจาร อายุ ๘๕ ปี บ้านเลขที่ ๓๘ ม.๙ บ.ห้วยวิน ต.บ่อเกลืใต้ อ.บ่อเกลือฯ(ผู้สูงอายุและไม่สามารถทำงานได้)
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย แล้วเสร็จเมื่อ ๑๙๓๐