ข่าวเชียงใหม่

เชียงใหม่ สร้างฝายแม้วบนดอยสุเทพช่วยกักเก็บน้ำกว่า 1 แสนลิตร ช่วยแล้งและดับไฟป่าในพื้นที่ยังทำให้พื้นป่าโดยรอบมีความชุ่มชื้นป้องกันการเกิดไฟป่าได้

เชียงใหม่ สร้างฝายแม้วบนดอยสุเทพช่วยกักเก็บน้ำกว่า 1 แสนลิตร ช่วยแล้งและดับไฟป่าในพื้นที่ยังทำให้พื้นป่าโดยรอบมีความชุ่มชื้นป้องกันการเกิดไฟป่าได้ ทำให้ชาว
บ้านมีน้ำสำรองไว้กินไว้ใช้ไว้ดับไฟป่าตลอดช่วงฤดูแล้งนี้

 

นายขจร ประเสริฐศรี ผู้ใหญ่บ้านบ้านดอยสุเทพ หมู่ 9 ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่.เผยว่าหลังจากได้นำชาวบ้านมาช่วยกันสร้างฝายแม้ว บริเวณเหนือหมู่บ้านเป็นต้นน้ำ
ขึ้นไปประมาณ 500 เมตร และซ่อมฝายเดิม ทำให้ขณะนี้มีน้ำสำรองไว้ในช่วงฤดูแล้งนี้กว่า 1 แสนลิตรแล้ว ยังคงมีน้ำเหลือกักเก็บในฝายและถังสำรองน้ำของหมู่บ้าน เพื่อสำรองการ
ใช้น้ำของชาวบ้านในพื้นได้มีน้ำกินน้ำใช้ ตลอดจนน้ำยังสามารถใช้ช่วยดับไฟป่าในครั้งที่ผ่านมา สภาพพื้นป่าตอนนี้ยังคงมีความชุ่มชื้นตลอดเวลา มีน้ำกักเก็บไว้ใช้

https://youtu.be/dJn6J0E0618

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ศิระ วีรตันตยาภรณ์ เชียงใหม่
091-9191969*-*0919191998