ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่

กลับมาแล้วขยะจากเปลือกทุเรียนวันละ 2-3 ตัน ปีนี้คาดจะเพิ่มมากขึ้น

กลับมาแล้วขยะจากเปลือกทุเรียนวันละ 2-3 ตัน ปีนี้คาดจะเพิ่มมากขึ้น ผอ.ส่วนช่างสุขาภิบาล เทศบาลนครเชียงใหม่ คาดว่าปีปริมาณขยะจากเปลือกทุเยนจะเพิ่มขึ้นไม่น้อยจากปีที่แล้ว จากทำปุ๋ยหมักอินทรีย์แล้วจะทำถ่านจากเปลือกทุเรียนเพิ่มเติม

นายวิสาขะ ปัญญาช่วย ผู้อำนวยการส่วนช่างสุขาภิบาล เทศบาลนครเชียงใหม่ เผยว่า ภูเขาเปลือกทุเรียนกำลังกลับมาแล้วตั้งแต่ราวกลางเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เพียงไม่กี่วันปริมาณเปลือกทุเรียนจากวันละ 2-3 ตันต่อวัน คาดว่าในปีนี้จะมีเพิ่มมากขึ้นจากปีที่แล้ว ฤดูกาลทุเรียนกลับมาอีกครั้งประชากรในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ชื่นชอบนิยมบริโภคทุเรียนเป็นจำนวนมาก เทศบาลนครเชียงใหม่ ต้องเก็บขนเปลือกทุเรียนจากตลาดสดและบ้านเรือนเฉลี่ยวันละ 3-5 ตันต่อวัน จากนโยบายของนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ได้นำเปลือกทุเรียนเหล่านี้มาทำเป็นปุ๋ยหมักอินทรีย์เป็นการลดปริมาณขยะในพื้นที่และยังได้ปุ๋ยอินทรีย์มาแจกจ่ายให้ประชาชนในเขตเทศบาลฯ

อย่างไรก็ตามปริมาณเปลือกทุเรียนในปีที่แล้วคาดประมาณ 100 กว่าตัน โดยในช่วงมากที่สุด 7-8 ตันต่อวันรถ 3-4 เที่ยวเก็บมากองไว้สูงกว่าเสาไฟฟ้า มาในปีนี้ก็คาดว่าจะมีเพิ่มมากขึ้นเพราะปริมาณขยะเปลือกทุเรียนเริ่มเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีนที่ชื่นชอบบริโภคเป็นจำนวนมากไม่แพ้กับชาวไทยที่นิยมมากเช่นกัน ทำให้ปีนี้นอกจากทำปุ๋ยหมักอินทรีย์แล้วจะทำถ่านจากเปลือกทุเรียนอีกด้วย นอกจากนี้จะเห็นเศษใบไม้เศษไม้ที่นำมาทำเป็นปุ๋ยหมักอินทรีย์เห็นกองโตรวมไปถึงเศษยางเก่าจำนวนมากที่นำมาปรับใช้ประโยชน์เพิ่มเติมต่อไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง
Cr. ศิระ วีรตันตยาภรณ์