ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่

ผู้ใหญ่บ้านบ้านดอยสุเทพ หมู่ 9 นำชาวบ้านสร้างฝายแม้วบนดอยสุเทพ สามารถช่วยกักเก็บน้ำกว่า 1 แสนลิตร

ผู้ใหญ่บ้านบ้านดอยสุเทพ หมู่ 9นำชาวบ้านสร้างฝายแม้วบนดอยสุเทพ สามารถช่วยกักเก็บน้ำกว่า 1 แสนลิตร ช่วยภัยแล้งและดับไฟป่าในพื้นที่ยังทำให้พื้นป่าโดยรอบมีความชุ่มชื้นป้องกันการเกิดไฟป่าได้ ทำให้ชาวบ้านมีน้ำสำรองไว้กินไว้ใช้ไว้ดับไฟป่าตลอดช่วงฤดูแล้งนี้

นายขจร ประเสริฐศรี ผู้ใหญ่บ้านบ้านดอยสุเทพ หมู่ 9 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เผยว่าหลังจากได้นำชาวบ้านมาช่วยกันสร้างฝายแม้ว บริเวณเหนือหมู่บ้านเป็นต้นน้ำขึ้นไปประมาณ 500 เมตร และซ่อมฝายเดิม ทำให้ขณะนี้มีน้ำสำรองไว้ในช่วงฤดูแล้งนี้กว่า 1 แสนลิตรแล้ว ยังคงมีน้ำเหลือกักเก็บในฝายและถังสำรองน้ำของหมู่บ้าน เพื่อสำรองการใช้น้ำของชาวบ้านในพื้นได้มีน้ำกินน้ำใช้ ตลอดจนน้ำยังสามารถใช้ช่วยดับไฟป่าในครั้งที่ผ่านมา สภาพพื้นป่าตอนนี้ยังคงมีความชุ่มชื้นตลอดเวลา มีน้ำกักเก็บไว้ใช้.

ทรงวุฒิ ทับทอง
Cr. ศิระ วีรตันตยาภรณ์