ข่าว สรุาษฎร์ธานี ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ชมรมแม่บ้านมหาดไทยสุราษฎร์ธานี จัดพิธีมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาล เฉลิมพระเกียรติฯ

5 กรกฎาคม 67  นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ โครงการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุมวิภาวดี โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โดยมีนางดาเรศ จิตรัตน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ บุคลากรทางการแพทย์ และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง

นางดาเรศ จิตรัตน์ กล่าวว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ วันที่ 28 กรกฎาคม 2567 สมาคมแม่บ้านมหาดไทย และชมรมแม่บ้านมหาดไทยทุกจังหวัด ตลอดจนพสกนิกรทั่วประเทศ ต่างรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อย่างหาที่สุดมิได้ จึงได้จัดทำโครงการ “จัดหาอุปกรณ์ทงการแพทย์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลต่างๆ ที่ขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 133 รายการ อาทิ เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนพร้อมระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูล เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ เป็นต้น เพื่อเพิ่มศักยภาพโรงพยาบาลในการให้การรักษาผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการสืบสานพระราชกรณียกิจด้านการสาธารณสุข และช่วยเหลือด้านสังคมสงเคราะห์แก่ประชาชนผู้ยากไร้ในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์

ทางด้านนายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้กล่าวขอบคุณสมาคมแม่บ้านมหาดไทย และชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ช่วยเหลือโรงพยาบาลที่ขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้การรักษาผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาพยาบาล และเพียงพอกับความต้องการที่เพิ่มขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสมาคมแม่บ้านมหาดไทย และชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี จะมีโครงการที่ประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน เพื่อสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสืบต่อไป

สำหรับการมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีในวันนี้ เป็นการ
มอบเครื่องวัดความดันโลหิต ชนิดอัตโนมัติ พร้อมวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด ซึ่งจะสามารถช่วยเหลือประชาชนได้มากยิ่งขึ้น.