ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่

กำนันแหนบทองคำ ต.ฟ้าฮ่าม นำทีมปกครองฯ ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด รีเซ็ตตัวเองก่อน สนองนโยบายแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ.2558 – 2562 ตามคำสั่งของนายวีรพันธ์ ดีอ่อน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่

กำนันแหนบทองคำ ต.ฟ้าฮ่าม นำทีมปกครองฯ ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด รีเซ็ตตัวเองก่อน สนองนโยบายแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ.2558 – 2562 ตามคำสั่งของนายวีรพันธ์ ดีอ่อน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 5 มี.ค.62. เวลา 15.30 น. ณ รพ.สต.เทศบาบตำบลฟ้าฮ่าม นายกำพล ทรงคำ กำนันตำบลฟ้าฮ่าม ได้นำ ผู้ใหญ่บ้าน, แพทย์ประจำตำบล ,สารวัตรกำนัน ,ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ตำบลฟ้าฮ่าม จำนวน 23 คน ชาย 17คน และหญิง 6 คน ตรวจปัสสาวะเพื่อตรวจหาสารเสพติดในร่างกาย จากผลการตรวจ ไม่พบสารเสพติดในร่างกาย ทั้ง 23 คน โดยหมอนิกร ยะแสน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.บ้านขะจาว ตำบลฟ้าฮ่าม. อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เป็นผู้ตรวจในครั้งนี้

นายกำพล ทรงคำ เผยว่า เนื่องด้วยทางสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด พ.ศ.2558 – 2562 โดยให้ศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอ (ศป.ปส.อ.) ดำเนินตามแผนประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคงปลอดภัยยาเสพติด (แผนประชารัฐ 9 ขั้นตอน) โดยการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ คัดแยกผู้มีพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ค้นหาผู้เสพ ผู้ติด ผู้ค้าและผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด เพื่อเป็นการแก้ปัญหาแบบบูรณาการ สร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านและชุมชน ตามคำสั่งของนายวีรพันธ์ ดีอ่อน นายอำเภอเมือง จ.เชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่อเป็นการพิสูจน์ตัวเองว่าผู้นำในตำบลฟ้าฮ่าม นั้นได้ผ่านการตรวจสารเสพติดมาทุกคน ก่อนที่จะไปสุ่มตรวจผู้อื่นต่อไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง