Reporter&Thai Army

พ.อ. ณรงค์ฤทธิ ปาณิกบุตร ผบ.ฉก.ร.7/ผบ.บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ม.ส. ดำริให้ ฝกร.ฉก.ร.7 ดำเนินโครงการ ศูนย์การเรียนรู้ในหน่วยทหาร สร้างสรรค์เยาวชนต้นแบบ รุ่นที่ 3

เมื่อ 07 มี.ค. 62 เวลา 0800-1400 พ.อ. ณรงค์ฤทธิ ปาณิกบุตร ผบ.ฉก.ร.7/ผบ.บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ม.ส. ดำริให้ ฝกร.ฉก.ร.7 ดำเนินโครงการ ศูนย์การเรียนรู้ในหน่วยทหาร สร้างสรรค์เยาวชนต้นแบบ รุ่นที่ 3 โดยดำเนินกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 89 คน โดยมี พ.ต. ดนัย ปินะถา น.ฝกร. เป็นผู้แทนให้การต้อนรับ โดยหน่วยได้จัดกิจกรรมดังนี้
1.การฝึกระเบียบวินัย และมารยาทสังคม
2.กิจกรรมการฝึกการสังเกตุและการจดจำ
3.กิจกรรมแนะแนวการศึกษา
4. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ร่วมทำแนวกันไฟและปุ๋ยหมัก โดยได้รับวิทยากรจาก สถานีควบคุมไฟป่าแม่ฮ่องสอนและ ชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่ากาญจนบุรี เพื่อเสริมสร้างเยาวชนจิตอาสากลับสู่ชุมชน
5.ชมการสาธิต การปฏิบัติของชุดสุนัขทหาร, เยี่ยมชม ชุดปฏิบัติการบิน ฉก.ร.7 และ ร้อย.ค.หนัก ฉก.ร.7
การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย