ข่าว ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด-“บ้านโนนสั้น”หมู่ที่ 3 ตำบลโนนรัง อำเภอเมือง*จังหวัดร้อยเอ็ด(จัดอุปสมบท)ครั้งยิ่งใหญ่!!

ร้อยเอ็ด-“บ้านโนนสั้น”หมู่ที่ 3 ตำบลโนนรัง อำเภอเมือง*จังหวัดร้อยเอ็ด
(จัดอุปสมบท)ครั้งยิ่งใหญ่!!

 

วันพฤหัสที่ (7 มีนาคม 2562) ขึ้น 2 ค่ำเดือน 4 เวลา11.30น.พระเดชพระคุณท่านเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ดฝ่ายมหานิกายมาเป็นประธานในการเจริญพุทธมนต์โกนผมนาคบายศรีสู่ขวัญถวายภัตตาหารเพล
โดยมีท่านผอรพ.สต.บ้านโนนรังพร้อมประธานอสม.ตำบลโนนรังร่วมงานในครั้งนี้เป็นจำนวนมากถึงเวลาแห่นาครอบหมู่บ้านนำนาคไปอุปสมบทหน้าวัดบ้านเปลือยใหญ่กลางคืนมีมหรสพสมโภช(หมอลำกลอน) ตามกำหนดการบวชอุปสมบท
นายอาทิตย ์วินทะไชย อุทิศส่วนกุศล แด่พ่ออุดม วินทะไชย ตั้งกองอุปสมบท ณ บ้านเลขที่ 15 หมู่ 3 ตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีพ่อประสิทธิ์แม่เหรียญ วิจิตรขะจี พ่อตา_แม่ยาย แม่สมจิตร วิจิตรขะจี ภรรยาแม่หวัน วินทะไชย ป้า พ่อวิเชียรฯ

ณ บ้านโนนสั้น หมู่ที่3 ตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

 

///////////////////”
ศรีไพร ทูลธรรม ภาพ/ข่าว
ผู้สื่อข่าวจังหวัดร้อยเอ็ด