Reporter&Thai Army

บก.ควบคุมที่ ๑ฯ จัด ๑ ชป. ดับไฟป่า ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว ฯ ร่วมกับ ชป.ประจำตำบล ทำการดับไฟป่า

– เมื่อ ๐๖๒๑๐๐ – ๐๖๒๒๐๐ เม.ย.๖๒ บก.ควบคุมที่ ๑ฯ จัด ๑ ชป. ดับไฟป่า ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว ฯ ร่วมกับ ชป.ประจำตำบล ทำการดับไฟป่า บริเวณ หลังโครงการหลวงบ้านหนองเขียว ต.เมืองนะ ฯ พื้นที่เสียหายประมาณ 8 ไร่ : ผลการปฏิบัติ : สามารถควบคุมไฟป่าเป็นที่เรียบร้อย กำลังพลปลอดภัยทุกนาย