ข่าวรัฐสภา

ณ ห้อง Salwa 1 ศูนย์ประชุมเชอราตัน กรุงโดฮา รัฐกาตาร์ นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและกรรมาธิการสหภาพรัฐสภาสตรี

วันที่ 6 เมษายน 2562 เวลา 09.00 – 10.00 นาฬิกา ณ ห้อง Salwa 1 ศูนย์ประชุมเชอราตัน กรุงโดฮา รัฐกาตาร์ นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและกรรมาธิการสหภาพรัฐสภาสตรี ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการสหภาพรัฐสภาสตรี ครั้งที่ 43 (The 43rd Session of the Bureau of Women Parliamentarians)

โดยที่ประชุมได้พิจารณาระเบียบวาระการประชุมสหภาพรัฐสภาสตรี ครั้งที่ 29 และพิจารณาการเตรียมการจัดประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมาธิการสหภาพรัฐสภาสตรีและคณะกรรมการยุวสมาชิกรัฐสภา ในหัวข้อ “การต่อสู้ต่อการกีดกันทางเพศ การคุกคามทางเพศ และการใช้ความรุนแรงในมิติทางเพศ” (Sexism, harassment and gender-based violence against in parliament) ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 10 เมษายน 2562

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน